Roger Caballé - Fotografia

Photographer in Rubí, Barcelona

Em dic Roger i sóc fotògraf en Rubí (Barcelona) especialitzat en retrat i moda. Vaig estudiar a l’IEFC.

La fotografia és la meva princpal eina d’expressió però també tinc nocions de vídeo, disseny gràfic, community manager i disseny web.

Faig fotos a famílies, newborns, mascotes, books a artistes,... Però també m’agraden molt els reportatges, els paissatges o els bodegons.

La fotografia s’ha convertit en la meva vida i cada vegada que poso l’ull davant de la càmera gaudeixo com si fos un nen.

"Si saps esperar, la gent s'oblidarà de la teva càmera i llavors
la seva ànima sortirà a la llum" - Steve McCurry
____

Me llamo Roger y soy fotógrafo en Rubí (Barcelona)especializado en retrato y moda. Estudié en el IEFC.

La fotografía es mi princpal herramienta de expresión pero también tengo nociones de vídeo, diseño gráfico, community manager y diseño web.

Hago fotos a familias, Newborn, mascotas, books a artistas, ... Pero también me gustan mucho los reportajes, los paisajes o los bodegones.

La fotografía se ha convertido en mi vida y cada vez que pongo el ojo delante de la cámara disfruto como si fuera un niño.

"Si sabes esperar, la gente se olvidará de tu cámara y entonces
su alma saldrá a la luz "- Steve McCurry
___

My name is Roger and I am a photographer in Rubí (Barcelona) specializing in portrait and fashion. I studied at IEFC.

Photography is my main expression tool but I also have notions of video, graphic design, community manager and web design.

I make pictures for families, newborns, pets, books for artists, ... But I also like reports, landscapes or still life.

Photography has become my life and every time I put my eye in front of the camera I enjoy it as if it were a child.

"If you know how to wait, people will forget about your camera and then
His soul will come to light "- Steve McCurry
Followers
5
Likes
19
Views
120,3k
Visits
2,5k
Specialties
Fashion
Books
Portrait
Availability to travel
Yes, whole continent
Free TFP work
Yes
Last connection
Some time ago
We use cookies respectfully